akt zgonu

Akt zgonu to dokument wystawiany przez Urząd Stanu Cywilnego na wniosek osoby zgłaszającej zgon. Jest on niezbędny do organizacji pogrzebu, ale również do załatwienia formalności związanych np. z ubezpieczeniem czy majątkiem zmarłego.

Kto może wnioskować o akt zgonu?

O akt zgonu mogą wystąpić:

 • małżonek zmarłego,
 • dzieci,
 • krewni,
 • przedstawiciel szpitala w którym nastąpił zgon,
 • administrator budynku, w którym znaleziono zwłoki,
 • osoby, które były naocznymi świadkami zgonu lub mogą ten zgon uwierzytelnić,
 • osoby mieszkające w mieszkaniu, w którym nastąpił zgon.

Jakie dokumenty są potrzebne do zgłoszenia śmierci najbliższej osoby?

Wybierając się do Urzędu Stanu Cywilnego należy pamiętać o zabraniu ze sobą dokumentu tożsamości osoby zmarłej. W przypadku obywatela Polski powinien to być dowód osobisty, w przypadku obywateli innych krajów – paszport. Poza dokumentem tożsamości potrzebna będzie również karta zgonu – dokument potwierdzający zgon wystawiany przez lekarza.

Jakie informacje zawiera akt zgonu?

W akcie zgonu znajdują się takie informacje jak:

 • imię i nazwisko zmarłego, jego nazwisko rodowe, stan cywilny, miejsce i datę urodzenia, miejsce ostatniego zamieszkania,
 • imię i nazwisko oraz nazwisko rodowe małżonka zmarłego,
 • imiona i nazwiska rodowe rodziców zmarłego,
 • imię i nazwisko osoby zgłaszającej zgon,
 • datę i godzinę a także miejsce znalezienia zwłok.

Czy za akt zgonu się płaci?

Zgłoszenie zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego jest darmowe. Osoba zgłaszająca zgon otrzymuje trzy skrócone odpisy aktu zgonu, które  są również bezpłatne.

Do czego potrzebny jest akt zgonu?

Akt zgonu jest niezbędny przy organizacji pochówku. Przedstawienie tego dokumentu jest również wymagane m.in. przy wnioskowaniu o zasiłek pogrzebowy, przy odbiorze pieniędzy z polis ubezpieczeniowych, zamknięcia kont bankowych czy otwarcia testamentu.