Opieka nad grobami

 

W Polsce grobami zajmują się zazwyczaj najbliżsi członkowie rodziny zmarłego. To oni myją nagrobki, czyszczą chodniki wokoło, przynoszą kwiaty i znicze. Dzięki takim zachowaniom wiadomo, że o zmarłym pamiętamy. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu skazą na honorze było zaniedbanie nagrobków najbliższych osób, ale równocześnie utrzymanie ich w dobrym stanie nie było szczególnie trudne, gdyż w pobliżu cmentarza zawsze mieszkał ktoś z bliskich zmarłego. Dziś, kiedy świat stał się globalną wioską i  ludzie często zmieniają miejsce zamieszkania zdarza się, że odległość od cmentarza, gdzie pochowani są bliscy, utrudnia dbanie o nagrobki. W odpowiedzi na potrzebę opieki nad grobami zaczęły powstawać firmy, które za opłatą zajmują się grobem.

Co wchodzi w skład opieki nad grobami?

Oferta firm zajmujących się opieką nad grobami jest bardzo szeroka. Wśród najczęściej wybieranych usług można wymienić: czyszczenie, mycie i polerowanie nagrobków oraz sprzątanie wokół grobu. Istnieje jednak możliwość poszerzenia usługi o dostarczenie świeżych kwiatów, zakupienie i zapalenie zniczy czy dokonanie nasadzeń i pielęgnowania zieleni. W razie konieczności firma zajmująca się opieką nad grobami może wykonać także ponadstandardowe prace takie jak odnowienie liter na nagrobku czy naprawa lub montaż nowej ławeczki. To, jakie prace wykonają pracownicy firmy przy nagrobku uzależnione jest od aktualnych potrzeb i wymagań osoby zamawiającej usługę.

Jak wygląda rozliczenie?

Większość firm zajmujących się opieką nad grobami oferuje dwojaki system rozliczenia. Jednym z nich jest opłata za każdorazową usługę, drugim systemem jest opłata abonamentowa. W pierwszym przypadku klient zamawia konkretną usługę lub zestaw usług np. umycie i wypolerowanie nagrobka wraz z wymianą kwiatów i po wykonaniu zlecenia płaci rachunek. W przypadku usługi abonamentowej opłata jest uiszczana okresowo w formie abonamentu, a w jej cenie mieści się wybrana przez klienta ilość usług wykonywanych sukcesywnie np. raz na tydzień czy raz w miesiącu. Wybierając abonament można być pewnym, że grób bliskiej osoby wygląda ładnie przez cały rok.

Kiedy warto korzystać z usługi opieki nad grobami?

Usługa opieki nad grobami powstała z myślą o tych wszystkich, którzy z różnych powodów nie są w stanie odwiedzać grobów swoich krewnych, ale zależy im, żeby nagrobki były utrzymane w dobrym stanie. Najczęściej z usług takich korzystają osoby mieszkające daleko od miejsca pochówku bliskich albo takie, którym stan zdrowia lub wiek nie pozwalają na osobistą opiekę nad grobem.