pogrzeb świecki

Jeszcze do niedawna pochówek świecki był odbierany bardzo negatywnie w naszym społeczeństwie. Dziś staje się on coraz bardziej powszechny. Na taki pogrzeb decydują się przede wszystkim osoby niewierzące ale również niepraktykujące. Choć ilość pochówków świeckich rośnie, nadal większość z nas nie wie czym one się charakteryzują. Dziś odpowiadamy na najważniejsze pytania.

Kto decyduje o pochówku świeckim?

O rodzaju pochówku decyduje najbliższa rodzina zmarłego lub on sam wyrażając taką wolę przed śmiercią lub w testamencie. Jeśli w życiu zmarłego wydarzyło się coś, co zgodnie z prawem kanonicznym, pozbawia go możliwości pochówku liturgicznego, wówczas także odbywa się pogrzeb świecki. Jest to rzadkością, niemniej jednak należy wspomnieć o takiej możliwości.

Kto prowadzi pogrzeb świecki?

Pogrzeb świecki prowadzony jest przez mistrza ceremonii. Najczęściej jest nim jeden z pracowników Domu Pogrzebowego, z którego usług korzysta rodzina zmarłego. Nie jest to jednak obowiązkowe i na życzenie rodziny pogrzeb może prowadzić wybrana przez bliskich osoba.

Jak przebiega świecka uroczystość?

W przypadku uroczystości świeckiego pochówku ceremonia nie jest tak dokładnie określona jak w pogrzebach liturgicznych. W świeckim pogrzebie istnieją jedynie wytyczne, które są dostosowywane do potrzeb konkretnego pochówku. Uroczystość najczęściej odbywa się na cmentarzu lub w specjalnie przygotowanie do tego celu sali. Mistrz ceremonii opowiada historię życia zmarłego uwzględniając jego osiągnięcia oraz zalety. Następnie kilka słów może powiedzieć przedstawiciel rodziny, znajomych czy współpracowników. Po przemowach następuje krótki koncert – najczęściej na żywo, a następnie wyprowadzenie i pochowanie trumny lub urny na cmentarzu.

Kto prowadzi uroczystość?

Jak już wspomniano uroczystość świeckiego pogrzebu prowadzi wyznaczony przez Dom Pogrzebowy mistrz ceremonii. Może to być również osoba wybrana przez rodzinę zmarłego. Osoba taka powinna być ubrana godnie – najlepiej w ciemny garnitur lub dostosowaną do okoliczności garsonkę.

Czy po pogrzebie świeckim organizowana jest stypa?

Stypa lub inaczej konsolacja to wspólny posiłek i spotkanie bliskich zmarłego. Jest on organizowany przez rodzinę niezależnie od rodzaju pogrzebu. Wspólne spożywanie obiadu i wspomnienia o zmarłym to świecka tradycja, która w żaden sposób nie wiąże się z ceremonią pogrzebową.