testament

Testament do dokument, który reguluje wiele kwestii prawnych dotyczących śmierci i jej następstw. Najczęściej jego zapisy zawierają informacje na temat podziału majątku, jednak niektórzy umieszczają w nim również inne zapisy dotyczące innych ważnych kwestii. Zobacz, co warto wiedzieć o testamencie.

Testament jako dokument

Testament, aby miał moc prawną musi spełniać kilka warunków formalnych. Przede wszystkim powinien być spisany w obecności notariusza. Może być wydrukowany lub spisany odręcznie, zawsze jednak musi znajdować się na nim odręczny podpis testatora. Na dokumencie musi znaleźć się również podpis świadka. Testament może zostać zdeponowany u notariusza lub być przechowywany w domu.

Bardzo ważne jest, aby wiedzieć, że testament, choć powinien, nie musi  być sporządzony w biurze notarialnym, aczkolwiek powinien. Jeśli testator napisał testament odręcznie w domu może być on również uznany przez sąd jako ważny. Na odręcznie sporządzonym testamencie musi znaleźć się podpis testatora i obecnego przy sporządzaniu testamentu świadka.

Testament powinien zawierać najważniejsze informacje pozwalające zidentyfikować testatora takie jak imię, nazwisko czy adres zamieszkania. W treści testamentu można zamieścić najważniejsze informacje związane z zagadnieniami prawnymi związanymi z podziałem jego majątku. Mogą się tam również pojawić informacje dotyczące pochówku. W testamentach coraz częściej umieszczane są informacje dotyczące np. zaprzestania uporczywej terapii, wyrażenia zgody lub jej braku na  przeszczepienie narządów, sposobu pochówku – tradycyjnego lub kremacji a także rodzaju pogrzebu – liturgicznego czy świeckiego. Testament może być również nośnikiem innych informacji, które testator chce przekazać bliskim i znajomym.

Kiedy można obalić testament

Testament jest dokumentem, który można obalić, ale nie jest to łatwe. Aby uzyskać unieważnienie zapisów testamentowych konieczne jest udowodnienie, że został on sporządzony z naruszeniem przepisów. Powodem do obalenia testamentu może być niepoczytalność testatora podczas jego spisywania, spisanie dokumentu pod przymusem, brak odręcznego podpisu lub uzasadnione podejrzenie sfałszowania podpisu testatora. To tylko najważniejsze powody mogące doprowadzić do obalenia testamentu, jednak, aby dokument został unieważniony trzeba udowodnić przyczynę, a to nie zawsze jest możliwe.

Testament stanowi ostatnią wolę zmarłego, którą bliscy i znajomi powinni uszanować.  Warto jednak wiedzieć, że w sytuacjach spornych istnieje możliwość podważenia zapisów znajdujących się w nim a nawet zupełnego obalenia testamentu.